Znów o kłopotach z odmianą czasowników na -ywać

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5-6/1996 s. 107-108
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów