Metatekstowe wykładniki hierarchizacji wypowiedzi. (Na przykładzie wyrażeń z segmentem jak)

Ewa Walusiak

Poradnik Językowy 7/1996 s. 19-31
Dział: Artykuły