Konstrukcje analityczne wśród metafor. (Struktura, semantyka, funkcja analityzmów w poezji K. Przerwy-Tetmajera)

Iwona Loewe

Poradnik Językowy 7/1996 s. 42-52
Dział: Artykuły