Wypowiedzenia luźne połączone w prozie polskiej (1918-1939)

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 7/1996 s. 53-58
Dział: Artykuły