Jednorodność stylistyczna tekstu a problem złożoności gatunku mowy. (Na przykładzie Listów z podróży Marii Konopnickiej)

Artur Rejter

Poradnik Językowy 7/1996 s. 59-67
Dział: Artykuły