Maria Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001

Katarzyna Czubała

Poradnik Językowy 4/2003 s. 65-66
Dział: Recenzje