Sławomir Gala, Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, Łódź 1994

Halina Pelcowa

Poradnik Językowy 7/1996 s. 68-71
Dział: Recenzje