Co znaczy onegdaj?

Jan Miodek

Poradnik Językowy 7/1996 s. 80-81
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
onegdaj