Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (9 XI 1923-6 III 2003)

Jan Miodek

Poradnik Językowy 5/2003 s. 3-5
Dział: Wspomnienia, jubileusze