Dorota Drewnowska i Małgorzata Kujawska, Prawie wszystko o czasowniku. Przewodnik dla obcokrajowców, wyd. II, Warszawa 1996

Stanisław Mędak

Poradnik Językowy 8/1996 s. 55-60
Dział: Recenzje