Władysław Kopaliński, Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych, Warszawa 1996

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 8/1996 s. 60-65
Dział: Recenzje