Język reklamy w dwóch różnych ujęciach: Katarzyna Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993; Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996

Anna Wojciechowska-Basista

Poradnik Językowy 8/1996 s. 65-70
Dział: Recenzje