Nowe tendencje w używaniu imiesłowów biernych

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 8/1996 s. 76-77
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów