Dziewiętnastowieczne funkcje składniowe przypadków (na materiale z utworów Henryka Rzewuskiego)

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 9/1996 s. 5-12
Dział: Artykuły