Słownictwo związane z 'dworem' i ' budynkami gospodarczymi' na podstawie inwentarzy dóbr ziemskich (XVII w.)

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 9/1996 s. 13-19
Dział: Artykuły