Ekonomika, ekonomia, ekonom w Przydatku do dwojga ksiąg Ekonomiki Arystotelesowej Sebastiana Petrycego z Pilzna

Izabela Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 9/1996 s. 20-30
Dział: Artykuły