Język emocji — foniczne środki ekspresywne

Karolina Sykulska

Poradnik Językowy 5/2003 s. 6-20
Dział: Artykuły i rozprawy