Modlitewno-religijne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 9/1996 s. 41-47
Dział: Artykuły