Wyraz dzień w nazwach pór dnia

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 9/1996 s. 48-51
Dział: Artykuły