Gdzie i jak po polsku śpiewają słowiki? Glosa do polszczyzny kijowskiej

Zygmunt Gałecki

Poradnik Językowy 9/1996 s. 57-62
Dział: Artykuły