Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. Stanisława Gajdy, Opole 1995

Lidia Przymuszała

Poradnik Językowy 9/1996 s. 71-74
Dział: Recenzje