Kontaminacje a synonimia we frazeologii

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9/1996 s. 75-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów