Aspekt czasowników z prefiksem u- we współczesnym języku polskim

Jolanta Piwowar

Poradnik Językowy 1/1995 s. 1-14
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
u-