Niektóre cechy gatunkowe orędzia (w świetle zjawisk z kręgu nowomowy)

Grzegorz Ożdżyński

Poradnik Językowy 1/1995 s. 15-25
Dział: Artykuły