O błędach łuckich Ukraińców uczących się polskiego

Hanna Karaszczuk, Janusz Rieger

Poradnik Językowy 1/1995 s. 50-55
Dział: Język polski za granicą