Językowa kategoryzacja świata (konwersatorium z cyklu "Światy za słowami") [Albrechtówka koło Kazimierza nad Wisłą, 27.10 - 29.10.1994]

Katarzyna Tomczak

Poradnik Językowy 1/1995 s. 56-60
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki