Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. Kazimierza Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993

Magdalena Kuratczyk

Poradnik Językowy 1/1995 s. 61-66
Dział: Recenzje