Słownictwo etyczne Cypriana Norwida. Część 1: Prawda, fałsz, kłamstwo, pod red. Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1993

Anna Pajdzińska

Poradnik Językowy 1/1995 s. 66-70
Dział: Recenzje