Tadeusz Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994

Władysław T. Miodunka

Poradnik Językowy 1/1995 s. 70-74
Dział: Recenzje