Leasing, marketing, monitoring

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 1/1995 s. 75-81
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
leasingmarketingmonitoring-ing