Przewaga liczebna czy liczbowa?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 1/1995 s. 82-83
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
liczebny - liczbowy