Bułęsa z Balceronem. O deprecjacji denotatu za pomocą deformacji nazwy

Mariusz Rutkowski

Poradnik Językowy 5/2003 s. 50-58
Dział: Artykuły i rozprawy