Słownictwo polskich XVI-wiecznych pieśni pasyjnych

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 2/1995 s. 1-10
Dział: Artykuły