Funkcje komunikacyjne performatywu przepraszam

Małgorzata Marcjanik

Poradnik Językowy 2/1995 s. 22-30
Dział: Artykuły