Sprawozdanie z 6. Kongresu "EURALEXU" (=European Association for Lexicography), Amsterdam 1994

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 2/1995 s. 42-53
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki