Erika Worbs, Theorie und Praxis der slawisch-deutschen Phraseographie, Mainz 1994

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 2/1995 s. 54-58
Dział: Recenzje