Piotr Kakietek, Polsko-angielski słownik frazeologiczny. Polish-English Phraseological Dictionary, Warszawa 1993

Dominka Pluskota

Poradnik Językowy 2/1995 s. 58-62
Dział: Recenzje