Elżbieta Sękowska, Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-semantyczne, Warszawa 1994

Wanda Decyk [Wanda Decyk-Zięba]

Poradnik Językowy 2/1995 s. 62-66
Dział: Recenzje