Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały II Kolokwium Językoznawczego (Szczecin, 16-18 września 1992 roku), t. I, pod red. Mirosławy Białoskórskiej i Stanisława Kani, Szczecin 1994

Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Poradnik Językowy 2/1995 s. 66-67
Dział: Recenzje