Transza

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 2/1995 s. 73-74
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
transza