Status dialektu polonijnego wobec polszczyzny ogólnej

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3/1995 s. 13-23
Dział: Artykuły