Cechy fonetyczne i fleksyjne potocznej polszczyzny mówionej na Łotwie

Halina Karaś

Poradnik Językowy 3/1995 s. 35-55
Dział: Język polski za granicą