Teodozja Rittel, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, wyd. II poszerzone, Kraków 1994; Teodozja Rittel, Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka, Kraków 1994

Jan Ożdżyński

Poradnik Językowy 3/1995 s. 63-66
Dział: Recenzje