"Zeszyty Łużyckie", pod red. Ewy Siatkowskiej, nr 1-2, Warszawa 1990-1995

Nina Perczyńska

Poradnik Językowy 3/1995 s. 66-69
Dział: Recenzje