Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskich i Zagranicznych Polonistów, Wrocław 2002

Anna Seretny

Poradnik Językowy 5/2003 s. 66-71
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki