1. Prawny — prawniczy; 2. Normować — normalizować

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 3/1995 s. 75-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów