Kryteria oceny faktów morfologicznych w języku (Fleksja)

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 4/1995 s. 5-20
Dział: Artykuły