Badania nad wielojęzycznością rodzin etnicznie heterogenicznych w Wilnie

Józef Porayski-Pomsta, Björn Wiemer

Poradnik Językowy 4/1995 s. 45-52
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki