LIII Zjazd Naukowy PTJ [Polskiego Towarzystwa Językoznawczego] [Lublin, 2-3 czerwca 1995]

Ewa Małachowska [Ewa Małachowska-Pasek]

Poradnik Językowy 4/1995 s. 52-55
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki