Akord (o pewnym błędzie słownikowym)

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 4/1995 s. 55-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki

Wyrażenia:
akord